Semper Tiro (збірка поєзій)

Друк

Сонет
Моєму читачеві
Конкістадори

Нові співомовки


Цехмістер Купер’ян
Сучасна приказка

На старі теми


«Блаженний муж, що йде на суд неправих…»
«Було се три дні перед моїм шлюбом…»
«Крик серед півночі в якімсь глухім окопі»
Антошкові П. (Азъ покой)
«Говорить дурень в серці своїм…»

Із книги Кааф


«У сні знайшов я дивную долину»
«Поете, тям, на шляху життьовому…»
«Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє»
«Якби ти знав, як много важить слово…»