Стус Василь - Бібліографія Василя Стуса (Окремі видання)
Українська література / Стус Василь / Життєписи та статті про Василя Стуса / Бібліографія Василя Стуса (Окремі видання)
В базі 4533 віршів 567 авторів.

Бібліографія Василя Стуса (Окремі видання)

PDFДрукe-mail

  1970

 1. Зимові дерева : Перша збірка поезій / Вступ, ст. А. Шум.- [Брюссель] : Література і мистецтво, 1970. - 206, [2] с. - Фронтиспис : В. Стус (скульптур, робота В. Довганя, 1968).
 2. 1986

 3. Палімпсести : Вірші 1971-1979 років / Упоряд. Н. Світлична; Вступ, ст. Ю. Шевельова. - Б. м. : Сучасність, 1986. - 469, [11] с. : фот. - (Б-ка Прологу і Сучасности; № 170). - На форзацах : факс, рукопису В. Стуса «Палімпсести». - На суперобкл.: фот., фрагм. записок В.Стуса.
 4. Свіча в свічаді : Поезії / Упоряд. : М. Царинника, В. Бургардта; Пєредм. М. Царинника. - 2-е вид. - Б. м.: Сучасність, 1986. - 138, [3] с.: іл. - Бібліогр.: с. 127-138.
 5. 1987

 6. Du hast dein Leben nur getraumt / Eine Aswahl der Gedichtsammlung Palimpseste von Anna-Halya Horbatsch / Vorwort von E. Wolffheim; Nachtrag von A.-H. Horbatsch. - Hamburg: Gerold & Appel, 1987. – 153 p. fot. – Нім.
  Поезії В. Стуса в перекладах німецькою мовою А.-Г. Горбач.
 7. Selected poems: [Вибрані твори ] / Пер., ред. та приміт. Я. Ласовського. - Нью-Йорк, 1987. - 166 с. - Англ.
 8. 1990

 9. *Веселий цвинтар : Поезії. - Варшава : Вид. агентство Об-ня українців у Польщі, 1990.-109с. : іл. Із змісту : Д. С[тус]. Замість коментарів. - С. 5. - Парал. мол., англ.
 10. Дорога болю : Поезії / Упоряд. та післямова М. Коцюбинської; Авт. передм. І. Драч. - К.: Рад. письменник, 1990 - 212, [10] с.: іл., [16] арк. от. - На форзацах : фот. перепоховання В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого в м. Києві.
 11. *Повернення / Іл. О. Заливахи. - Івано-Франківськ, 1990. - 31 с.: іл. - Видрук. на замовлення літ. студії „Дзвін”.
 12. 1991

 13. Під тягарем хреста : Поезії / Упоряд. О. Орача; Вступ.слово І. Дзюби; Худож. оформл. Б. Пікулицького. - Львів: Каменяр, 1991. -159 с. - На обкл.: твір худ. М. Бідняка. - На 2-й і 3-й с. обкл.: фот. та факс, рукопису В. Стуса.
 14. Василь Стус. Вибране з ранніх поезій. // Василь Стус. Юрій Литвин. "Передчуття". – Львів, "Фенікс", 1991. – С. 7-87.
 15. 1992

 16. Вікна в позапростір: Вірші, статті, листи, щоденникові записи: Для ст. шк. віку / Упоряд.: Ю. Покальчук, Д. Стус; Пєредм. Ю. Покальчука; Післямова М. Жулинського; Мал. О. Заливахи; Художн, оформл. А Ливня. - К.: Веселка, 1992. -255, [7] с.: іл. - На с. 2: фот. та факс. підп. В. Стуса.
 17. Золотокоса красуня : Вірші / Упоряд. та авт. передм. Д. Стус. - К.: Ред. журн. „Слово і час”, 1992. - 47 с.
 18. І край мене почує : Поезії / Упоряд. і авт. вступ, ст. А. Лазрренко. -Донецьк : Донбас, 1992. - 295 с. : портр., [7] арк. фот. - На с. 2 : портр. В. Стуса роботи худ. Г. Домненка.
 19. Василь Стус. "Золотокоса красуня". – Київ, 1992. – 45 с.
 20. 1993

 21. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) : [Розвідка про П. Тичину] / Підгот. тексту С. Гальченка, Д. Стуса; Передм. М. Жулинського. - К.: Т-во „Знання України”, 1993.- 95 с. - (Сер. 6, Письменники України та діаспори; Вип. 1/2).- (Б-ка жури. „Пам'ятки України”. Сер.1, Укр. відродження : історія і сучасніші,, Кн. 14). - На обкл.: фот. В. Стуса.
 22. 1994

 23. *Твори : У 4т., 6 кн. / НАН України. Ін-ту літератури ім. і. Г. Шевченка. Відділ рукописних фондів і текстології. Львів: Вид. Спілка „Просвіта”, 1994.
 24. *Т. 1, кн. 1: Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть/ Підготували тексти, упорядкували та склали примітки : М. Гончарук, В. Макарчук, Д. Стус; Авт. передм. М. Коцюбинська. -1994. - 431 с.
 25. *Т. 1, кн. 2 : Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958-1971) / Підготували тексти, упорядкували та склали примітки: М. Гнатюк, М. Коцюбинська, Д. Стус. - 1994. - 302 с.
 26. *Т. 2 : Час творчості / Dichtenszeit : [Оригінальні поетичні твори та переклади з Ґете] / Упорядники : Г. Бурлака,О. Дворко, Д. Стус; Підгот. текстів і приміт.: Г. Бурлака (оригін. твори), О. Дворко (пер.); Авт. передм. Д.Стус.-1995. - 429с.
 27. *Т. 4 : Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. З таборового зошита / Підготували тексти, упорядкували та склали примітки : М. Гончарук (худож. проза), С. Гальченко (літ. критика та публіцистика). -1994. - 544с.
 28. Т.6 (додатковий), кн. Г : Листи до рідних / Уноряд. : О. Дворко, М. Коцюбинська; Підгот. текстів О. Дворко; Авт. приміт. М. Коцюбинська. -1997. - 495с.
 29. *Т. 6 (додатковий), кн. 2 : Лист до друзів та знайомих / Упоряд.: О. Дворко, М. Коцюбинська; Авт. приміт. та Словника М. Коцюбинська. - 1997. - 262с., [16] арк. фот.
 30. Не погасить свечи зажженной / Пер. с укр. Е. Санниковой. - М.: Возвращение, 1994. - 36 с. - (Малая сер. Поэты – узники ГУЛАГА). – На обкл. фот. В. Стуса. - Рос.
 31. 1995

 32. Золотокоса красуня / Упоряд. Д. Стуса; Пер. з укр. Л. Рахліної; Передм. Д. Стуса. - Харків : Око, 1995. - 126 с.: портр. – Парал. рос.
 33. 1996

 34. Василь Стус. Зібрання творів у 9-ти томах. – Львів, 1996-1997.
 35. 1998

 36. Стус В. Народе мій, до тебе я ще верну...: Поезія . - Вінниця: Віноблдрукарня, 1998. - 20 с.
 37. 1999

 38. *Василь Стус. "Вечір. Зламана віть". Вибране. – Київ, "Дух і літера", "Задруга", 1999. – 383 с.
 39. Поезія: 36. / Л. Костенко, О. Олесь, В. Симоненко, В. Стус; [Уклад. А.Я. Бальдій]. - 2-ге вид., допов. - К.: Наук, думка, 1999. - 270 с.: іл., портр. - [Б-ка школяра]. Стус В. - С. 259-267.
 40. Стус В. Під тягарем хреста. - Львів, Каменяр, 1999. - 162 с.
 41. 2002

 42. *Стус Василь. // Знак нескінченності. – Київ, "Факт", 2002. – С. 12-34.
 43. 2003

 44. Василь Стус. Вибране. – Київ, "Факт", 2003. – 432 с.
 45. *Нецензурний Стус. У 2 частинах. – Тернопіль, "Підручники і посібники", 2003.

Виправляч

Якщо ви помітили будь-яку помилку, будь ласка, виділіть текст, натисніть Alt+Enter і відправте нам повідомлення.